Background of Tag

màu tóc

64 Articles


Bạn sẽ đi nhuộm tóc màu rêu ngay khi xem qua 7 màu này! Featured
màu tóc

Bạn sẽ đi nhuộm tóc màu rêu ngay khi xem qua 7 màu này!

Chỉ màu rêu thôi cũng đủ có hàng đống lựa chọn cho tóc rồi. Trên nền rêu căn bản, bạn có thể kết hợp những tông màu khác để trông thật nổi bật và ấn tượng. Nhuộm tóc màu rêu mang lại cho các nàng diện mạo hiện đại, trẻ trung và cực “hút” mắt. Cùng đi tìm màu tóc nhuộm tông rêu phù hợp nhất nào!

Bạn sẽ đi nhuộm tóc màu rêu ngay khi xem qua 7 màu này! Featured
màu tóc

Bạn sẽ đi nhuộm tóc màu rêu ngay khi xem qua 7 màu này!

Chỉ màu rêu thôi cũng đủ có hàng đống lựa chọn cho tóc rồi. Trên nền rêu căn bản, bạn có thể kết hợp những tông màu khác để trông thật nổi bật và ấn tượng. Nhuộm tóc màu rêu mang lại cho các nàng diện mạo hiện đại, trẻ trung và cực “hút” mắt. Cùng đi tìm màu tóc nhuộm tông rêu phù hợp nhất nào!